Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gaziantep’te faaliyet gösteren 7 şirket için verilen konkordato süresini 2 ile 3 ay uzattı. Zor durumda olan bazı şirketlerinde konkordato hazırlığında olduğu gelen bilgiler arasında…

DERVİŞİN YOLCULUĞU SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU DERVİŞİN YOLCULUĞU SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU

FİRMALAR TEK TEK AÇIKLANDI

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gaziantep’te faaliyet gösteren Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün kayıtlı davacı Busoft İplik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ve Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün kayıtlı davacı Turan Makine Metal ve Plastik İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Akif Turan, Tunahan Büyükkonuklu, hakkında verilen ve 15.02. 2024 tarihinde son bulacak olan geçici mühlet kararının, 15.02.2024 tarihinden başlamak üzere 2 ay süre ile uzatıldığını duyurdu.

3 AY UZATILDI

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gaziantep’te faaliyet gösteren Hasan Uludağ hakkında verilen 10/01/2024 tarih saat 17:09’dan başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmesine, Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gaziantep’te faaliyet gösteren Gaziantep Gold Aslan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün kayıtlı davacı Megapack Plastik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 05/01/2024 tarih saat 09:20’den başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verileceğini duyurdu.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato; bir borçlunun alacaklılarına mahkeme aracılığıyla yaptığı ödeme teklifinin, alacaklıların en az yarısı (veya belirli durumda 2/3’ü) tarafından kabul edilmesi ve Ticaret Mahkemesi tarafından tasdik edilmesi şartıyla, borçlunun tüm adi (rehinli veya imtiyazlı olmayan) borçlarını, bu teklifi doğrultusunda ödeyebilmesidir. Rehinli alacaklar için borçlunun talebinin olması ve rehinli alacaklılar tarafından kabul edilmesi halinde, rehinli borçlarda bu kapsama dahil olur. Bundan da anlaşılacağı üzere, konkordato teklifinin alacaklıları bağlayıcı hale gelebilmesi için, alacaklıların belirli bir çoğunluğu tarafından kabul edilmesi ve ayrıca mahkeme tarafından tasdik edilmesi gerekir.

KİMLER KONKORDATO TALEP EDEBİLİR?

Konkordato herkesin yararlanabileceği bir kurum değildir. Öncelikle talep edecek kişinin sıfatı alacaklı ya da borçlu olmalıdır. Daha sonra bu taraflar belirlenen şartları yerine getirmelidir. Yani belirli şartları sağlamak şartıyla borçlular ve alacaklılar konkordato talebinde bulunabilir. Konkordato talep edebileceklerden birisi borçlu olan taraftır. Vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyenler veya borçlarının vadesi geldiğinde ödeyememe tehlikesi bulunanlar konkordato talep edebilir. Bu sayede borçlu iflastan kurtulmak ister. Konkordato talep edebilecek bir diğer grup ise alacaklılardır. Eğer borçlu iflasa tabi ise ve alacaklı iflas talep etme hakkına sahipse konkordato da talep edebilir. Yani iflasa tabi olmayan borçlu için alacaklı tarafından konkordato talep edilemez. Ayrıca iflas talep etme hakkı olmayan alacaklı da konkordato talep edemez.