İstanbul Aile Vakfından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Aile Akademisinin işbirliğinde Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Merkezi'nde 3 süren ve bugün son bulan sempozyumun sonuç bildirgesinde, ailenin, toplumun temel yapı taşı ve vazgeçilemez bir kurum olduğuna dikkati çekildi.

Ailenin bugün karşı karşıya kaldığı sorunların, ailenin varlığına yönelik olduğu belirtilen bildirgede, "Ailenin varlığını devam ettirmesi için bilinçli nesillere, eğitimcilere ve yöneticilere ihtiyaç vardır. Ailenin yaşadığı krizi anlamak ve çalışmaların teoriden-pratiğe aktarılması için bütüncül bir bakış açısının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda bu tür sempozyumların önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Aile sempozyumu günümüz ailesinin yasadığı krizi anlamak ve bütüncül bir bakış açısı geliştirmek adına önemli bir adım olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Küresel tehditler altında bir an bile olsa ihmal edilmemesi gerektiği bir kez daha ortaya konulan, toplumun ve insanlığın refahı için daha çok ilgilenilmesi gereken son kalenin "aile" olduğuna işaret edilen bildirgede, Türkiye'deki farkındalığın uluslararası arenaya taşındığı aktarıldı.

Bildirgede, aile konusunda kamu, akademi, özel sektör, sivil toplum, medya çalışma gruplarının oluşturulması, üniversite, kamu ve STK işbirliğinin güçlendirilerek, ülke geneline yayılması gerektiği ifade edilerek, aile ilgili yapılan çalışmaların teorik düzeyde kalmaması, ailelerin bu çalışmalardan faydalanması için gerekli adımların atılmasının önem arz ettiği bildirildi.

Milli ve manevi değerlerin aile birliğinin sağlanması açısından son derece işlevsel bir role sahip olduğu vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Çocuk ihmal ve istismarını azaltma hedefi doğrultusunda, ebeveynlere olumlu ebeveynlik becerilerini artırmaya yönelik destek programlarının sunulmasının yanı sıra toplum genelinde ihmal ve istismar konularında farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi büyük bir önem arz etmektedir. Ailenin küresel tehditlere karşı korunmasına yönelik kültür ve sanat alanındaki yapımların, dizi, sinema, dijital medya vb. içeriklerin üretilmesinin teşvik edilmesi ve bu konuda gereken mevzuatın düzenlenmesi önem taşımaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren, düşünce, söylem ve eylemleri ile Türk aile yapısını ve gençliği tehdit edici oluşumlar yakından takip edilmeli, faaliyetlerini şeffaf ve denetlenebilir bir yapıda yürütmeleri sağlanmalıdır. Çocukların ekranların etkisinden korunması için oyun oynamalarını sağlayabilecek şekilde şehir planlamalarının yapılması, yatay mimariden ziyade geleneksel mimarinin teşvik edilmesi, ev planlarının aile içi iletişimi teşvik edecek şekilde ve milli kültürümüzü yansıtan mimari planlama felsefesine geçilmesi büyük önem taşımaktadır. Gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve evliliğin desteklenmesi, milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz Türkiye'nin demografik gücünün artırılması açısından son derece önem taşımaktadır."

İslahiyeli üzüm üreticileri asma yaprağı ile ek gelir sağlıyor İslahiyeli üzüm üreticileri asma yaprağı ile ek gelir sağlıyor

Bildiride, bu yılki sempozyumun Filistinli ailelere ithaf edildiği de yer aldı.