Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında emsal bir karara imza attı.

Aile mahkemesi, şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açan çiftten kocanın başvurusunu kabul ederek, boşanmalarına karar verdi.

1691330

Davanın reddine karar verildi

Mahkeme, kadının maddi isteklerinin devam etmesi ve eşinin cebinden habersiz para alması nedeniyle tam kusurlu kabul edilerek kocanın boşanma davasının kabulü ile kadının davasının reddine karar verdi.

Mahkeme, ayrıca kadının, eşine manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Taraflardan kadın, kusur belirlemesi ve aleyhine hükmedilen tazminat yönünden, koca ise hüküm gerekçesi ve tazminat miktarı yönünden kararı temyiz etti.

Kurban Bayramı ne zaman, tatil 9 gün gün olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman, tatil 9 gün gün olacak mı?

Yargıtay'dan kısmen onama

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını kısmen onadı.

Yargıtay kararında, taraflardan kocanın, açtığı davadan sonra eşi ile birlikte onun akrabalarında misafir olarak kaldıkları, yine birlikte eşinin akrabasının düğününe katıldıkları ve müşterek oturdukları konuta döndükleri belirtildi.

Kocanın bunu barışma ümidiyle yaptığı, bu durum karşısında eşinden kaynaklanan kusurları affettiği, en azından hoşgörü ile karşıladığının kabulü gerektiği belirtildi.

Bu yüzden kocanın davasının da reddi gerekirken, bu yön temyiz edilmediğinden bozma nedeni yapılmadığı belirtildi.

Hareket kusurlu bulundu

Kararda; kadının, koca tarafından atfedilen eylemleri dışında başka kusurlu bir davranışı kanıtlanamadığı, hal böyleyken tam kusurlu kabul edilmesi ve hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak koca lehine manevi tazminata hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu, bu yüzden tazminat kararının bozmayı gerektirdiği belirtildi.

Bunun dışında kalan temyize konu diğer hükümlerin ise onanmasına karar verildi.