2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.  Liselere Geçiş Sistemi sınavına bu sene yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci katılım sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan sınavda öğrenciler yanlarında bulundurmamaları gereken eşyalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. LGS 2024 kılavuzu yayımlanırken adayların yanında ne bulundurması gerektiği de belli oldu.

LGS sınavında yanında olması gerekenler neler? LGS kalem, silgi verilecek mi? LGS 2024 sınav salonuna sokulması yasak olanlar neler? İşte LGS sınavı öncesi bilmen gereken her şey…

LGS GİRERKEN YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER NELER?

a. Merkezî Sınav, 02 Haziran 2024 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

b. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

c. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi

60 dakika olarak uygulanacaktır.

d. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Lgs’de Geri Sayım Başladı! Sınav Öncesi Bilmen Gereken Her Şey (1)

LGS'YE GİRERKEN KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

LGS’DE TUVALET İZNİ VAR MI?

Devlet kanunlarınca sınav esnasında tuvalet ihtiyacı gidermek yasal bir haktır. Madde şu şekildedir; “6.madde 2 e) 15 yaşından küçük adaylar hariç, sınav sırasında adayın sağlık sebebi dışında sınav salonundan çıkmasına izin verilmez, ancak zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen eşlik eder. Yanında yedek gözetmen olmadan salondan çıkan aday tekrar sınava alınmaz.

MEB, ücretsiz "yaz okulları" açacak: İşte yaz okulların başlayacağı tarih MEB, ücretsiz "yaz okulları" açacak: İşte yaz okulların başlayacağı tarih

Adayın, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin verilmez. Her ne sebeple olursa olsun bina dışına çıkan aday tekrar binaya alınmaz.” Yani temel olarak evet LGS sınavına girecek öğrenciler 15 yaşından küçük olduğundan yasal hakları mevcuttur. Sağlık sorunları sebebiyle, yoğun stresin vücutta yarattığı kriz sebebiyle acil ihtiyaç duyulması normal bir durumdur.

LGS'YE ESKİ KİMLİKLE GİRİLİR Mİ?

Kimlik belgesinde öğrencinin TC kimlik numarasının yazması yeterli. Ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi/TC kimlik kartı talep belgesi ile sınava girebilecek.

LGS'DE YASAK OLAN EŞYALAR

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları iledepolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye,küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.