Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, tüm araçları kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kararında son güne girildi. Temmuz ayında alınan karar kapsamında, ek MTV'de ilk taksitin son ödemesi bugün sona eriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 31 Ağustos'ta sona erecek ilk taksit ödemelerini 6 Eylül'e ertelemişti.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi için bugün son gün. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 31 Ağustos'ta sona erecek ilk taksit ödemelerini 6 Eylül'e ertelemişti. Ek MTV kararı, tüm araçlara kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere Temmuz ayında alınmıştı.

Ek MTV uygulamasına göre, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler gibi taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yıl için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.

Arabası olan milyonları ilgilendiriyor Ek MTVnin ilk taksitinde son gün

Araç Satışı ve Muayenesi Yapılamıyor 

Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

Tahakkuk eden ek MTV, 2 eşit taksitte ödenebiliyor. EK MTV'de ikinci taksit ise bu yılın Kasım ayı sonuna kadar ödenebilecek.

Vergi , araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri miktar kadar olacak. Bu yıla mahsus uygulanacak. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar yapılabilecek.

Depremlerden etkilenenler vergiden muaf olacak. Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak. 

Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak, muayene de yaptıramayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen araç sahipleri ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf. 

Peşin veya ilk taksit ödeme süresini geçirenler veya eksik yatıranlar kapsamda olacak. Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte bu ayın sonuna kadar ödeyebilecek. Bu kişililer katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanamayacak.

Arabası olan milyonları ilgilendiriyor Ek MTVnin ilk taksitinde son gün

Kimler Ek MTV Ödeyecek? 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı. 

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.

ARAÇ SATIŞI VE MUAYENESİ YAPILAMIYOR

Ek MTV'den Kimler Muaf? 

Ek MTV ödemesinden deprem bölgesinde yaşayan, evleri orta veya ağır hasarlı ya da yıkılmış olan, yakınlarını depremde kaybetmiş olan vatandaşlar muaf olacak.

Tebliğe göre, ek MTV mükellefiyetinde yasanın yayımlandığı 15 Temmuz 2023 tarihi esas alınacak. Ek MTV düzenlemesi 7456 sayılı yasa ile getirildi.

Bu yasa da 15 Temmuz 2023 tarihinde yayımlandı. Tebliğe göre, ek MTV’yi yatıracak olanlar 15 Temmuz 2023 tarihine kadar taşıtın sahibi olanlar ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa taşıt alacak olanlar oldu.

Yasanın yayımı tarihinde ilgili vergi dairesinde motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olanlar ek MTV’nin mükellefi olacak.

Yasanın yayım tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devri yapılmak suretiyle başka bir kişi adına kayıt ve tescil edilmesi, ek MTV’nin mükellefini değiştirmeyecek.

Tebliğde konuya ilişkin örnek de verildi: (A) adına kayıt ve tescilli otomobilini 15 Mayıs 2023’te (B)’ye devretmiştir. Bu durumda, 7456 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihte adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunan (B) ek MTV’nin mükellefi olacak.

(C), adına kayıt ve tescilli otomobilini 21 Ağustos 2023’te (D)’ye devretmiştir. Devir işlemi 7456 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıldığından (D) ek MTV’nin mükellefi olmayacak.

Arabası olan milyonları ilgilendiriyor Ek MTVnin ilk taksitinde son gün