Arefe günü 9 Nisan Salı günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı’ndan bir gün önce idrak edilen arefe günü kabir ziyareti yapmanın fazileti ve hükmü araştırılmaya başlandı. Bayram ve arefe günlerinde bu dünyadan göç eden sevdiklerinin kabirlerine gidip onlara dua okuyan kişiler bu maneviyatı en iyi şekilde hissetmek istiyor. Peki, Arefe günü mezarlığa gidilir mi?

Abla-kardeşin şoke eden yaşamı! Abla-kardeşin şoke eden yaşamı!

2/3AREFE GÜNÜ MEZARLIĞA GİDİLİR Mİ

AREFE GÜNÜ MEZARLIĞA GİDİLİR Mİ?

Mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölümün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Kabirlerin haftada bir gün, özellikle Cuma veya cumartesi günleri, ayrıca arefe ve bayram günleri ziyaret edilmesi iyidir. Zira Hz. Peygamber’in genellikle bu günlerde kabir ziyaretinde bulunduğuna dair rivayetler bulunmaktadır.

3/3AREFE GÜNÜ KABİR ZİYARETİ YAPMAK DOĞRU MU

AREFE GÜNÜ KABİR ZİYARETİ YAPMAK DOĞRU MU?

Bununla birlikte, kabir ve türbe ziyaretlerinde İslam'ın özüne ve tevhid anlayışına ters düşen, itikâdî bakımdan da zararlı olan tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak, kabrin parmaklık ve taşlarını öpmek, onlara sarılıp ağlamak İslam ile bağdaşmaz.

Türbelerde yatan kişileri beşer üstü varlıklar olarak görmek; bu zatların duaları kabul ettiğine, ilâhi kudretlerinin olduğuna inanmak doğru olmadığı gibi, bir kısım ihtiyaç ve dilekleri onlara arz etmek, kendilerinden medet ummak, bu ziyaretleri dinî bir vecibe gibi telakki etmek; bez bağlamak, mum yakmak, kurban kesmek, şeker vb. yiyecek maddeleri dağıtarak onlardan yardım dilemek gibi davranışlarda bulunmak da, tevhid dini olan İslam'la bağdaşmaz. Ölen kişilerden medet ummak ve onlardan bazı şeyler beklemek iman açısından tehlikeli bir davranıştır.