Tarihte Kadınların Yeri

Tarihte kadınların dünyayı nasıl şekillendirdiğiyle ilgili pekçok örnek verilebilir. Tarih kitaplarında yer yer kadınların yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. Kadınlar, dün, bugün ve yarın ailenin ve toplumun şekillenmesinde çok  büyük etkiye sahip olmarına karşın ne yazık ki,  tarihin altın sayfalarında yeterince yer alamamışlardır. İşte tarihin akışını değiştiren, şekillendiren sıradışı kadınlardan biri: Hatice Hüma Hatun!

Hüma Hatun Kimdir?

huma hatun

Hüma Hatun; çağ açıp çağ kapatabilecek bir kahraman olarak Fatih Sultan Mehmet’i doğurup, başarıyla yetiştirmiştir.  21 yaşında İstanbul'u fetheden Sultan Mehmet’in yetişmesinde en çok emek verenlerin başında eşi Sultan Murat’la birlikte Hatice Hüma Hatun gelmektedir.

Büyük cihan hükümdarı, İstanbul’un fatihi, Sultan Mehmet'in annesi hakkında neler biliyoruz? Edirne Sarayı’nda 1432 yılında doğan şehzade Mehmet’i büyük bir özenle  yetiştirdi. Özellikle Anadolu’nun büyük evliyalarından birisi olan Hacı Bayram Veli'nin Sultan II. Murat'a verdiği  "Bu şehri ve fethini sen de ben de göremeyeceğiz,  ama beşikteki  çocuk “Mehmet” görecek ..." müjdesi annesi Hüma Hatun'un gayretini bir kat daha arttırır. Annesi  geleceğin Fatih’inin  üstüne titrer, tahsil ve terbiyesini  aşkla nakış nakış işler.

Fatih Sultan Mehmet'in İlk Terbiyecisi

fatih sultan mehmet

Cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet'in  annesi, Fatih'in ilk terbiyecisi, ilk hocasıdır. 

Şehzade Mehmet'in eğitiminin en üstün şekilde olması için, devrin en büyük alimlerinin onun yetiştirilmesinde rol almasını sağlar. Mehmet'ini, başta Akşemseddin olmak üzere Molla GüraniMolla Fenari ve Şeyh Sinan gibi mümtaz alimlere emanet eder. Hocalarından, disiplinin elden bırakılmamasını, onu cesaretli ve fetih ruhuyla yetiştirmelerini ister. Ahlaki açıdan da  en güçlü, en değerli  olarak hazırlanmasında titizlik gösterir.

Gaziantep'te tiyatro festivali başladı Gaziantep'te tiyatro festivali başladı

Hüma Hatun Osmanlı Sarayında!

muradiye külliyesi

Hüma Hatun; Osmanlı padişahlarından II. Murat’ın eşi ve Fatih Sultan Mehmet’in annesidir. Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde yaşayan Hüma Hatun, Candaroğlu  Beyliği’nin en güçlü hükümdarlarından İbrahim Bey’in kızı, İsfendiyar Bey’in torunudur.

Tarihi kaynaklara göre, II. Murat, tahta geçtikten sonra  Kuzey Anadolu topraklarını fethetmek amacıyla 1424 yılında Bolu yakınlarında Candaroğulları beyliği ile bir mücadeleye girişir. Savaşı kaybeden  Candaroğlu İsfendiyar Bey,  yaralanır ve Sinop kalesine sığınır.

isfendiyar bey türbesi

Sinop'ta bulunan İsfendiyar Bey ve İbrahim Bey'in Sandukaları

İsfendiyar Bey, küçük oğlunu Sultan II. Murat’a elçi olarak göndererek affını ister ve torunu Hatice Âlime Hüma Hatun’u nikahla Sultan Murat'la  evlendirmek istediğini belirtir. II. Murat bu teklifi kabul eder ve düğün hazırlıkları başlar. Düğün vasıtasıyla oluşan  barış  ortamında 1424 yılında bir heyet Osmanlı başkenti Bursa sarayından  hediyelerle birlikte Kastamonu’ya gelir. Kastamonu’nun Devrekani ilçesinin Çayırcık Köyü’nde Sultan Murad ile Hüma Hatun’un düğünü yapılır. 1432 yılında bu evlilikten Fatih Sultan Mehmet dünyaya gelir.

Bursa Muradiye Külliyesi

muradiye külliyesi

Hüma Hatun’un kabri, Bursa Muradiye Külliyesinde yer almaktadır. Huma Hatun’un eşi  Sultan 2. Murat ve pekçok Osmanlı şehzedesinin yattığı Muradiye Külliyesi Bursa’nın en önemli  dini tarihi mekanları arasında yer almaktadır. Hüma Hatun ya da Hatuniye Kümbeti adıyla anılmaktadır.

Hüma Hatun’un 1449 yıliında vefat ettiğinde çok sevgili oğlu şehzade Mehmet, şehzadeler şehri Manisa'da valilik yapmaktadır.  Bu sırada annesi İstanbul’un fethini göremeden Osmanlı başkenti Bursa’da vefat etmiştir.

 hüma hatun türbesi

Günümüzde Hatice Hüma Hatun'un ismi memleketi, Kastamonu'da yaşatılıyor. Adına açılmış okullar, yurtların yanında her sene mayıs ayında Devrekani ilçesinde geleneksel olarak şenlikler organize ediliyor.