banner27

banner29

Sanko Üniversitesi'nde beslenme ve Diyetik Günleri

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Çocuk Hastalıklarının Tıbbi Beslenme Tedavisi Sempozyumu” düzenlendi.

SAĞLIK 14.05.2022, 10:28 14.05.2022, 10:47
Sanko Üniversitesi'nde beslenme ve Diyetik Günleri

SANKO Üniversitesi III. Beslenme ve Diyetetik Günleri kapsamında, Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyumun açılışında SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı adına Rektör Vekili olarak konuşma yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, “Henüz devam eden pandemi koşullarının biraz da elvermesiyle tedbiri elden bırakmadan yüzyüze düzenlediğimiz bu toplantıya Sayın Rektörümüz, kurumum ve şahsım adına hoş geldiniz” dedi.

“Bu yıl üçüncüsünü düzenleyerek artık kurumsal anlamda da geleneksel hale geldi diyebildiğimiz sempozyumumuzun konusu bölgemiz açısında da çok değerli” diyen Prof. Dr. Akkın, şöyle devam etti:

“Verimli, güzel ve keyifli bir toplantı olması dileğiyle Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu’na, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak’a, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nurten Budak’a ve düzenlemede emeği geçenlere ayrıca değerli konuklarımıza ve katılımcılara Sayın Rektörümüz ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu
Sempozyuma ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu da geçtiğimiz yıllarda, beslenme disiplininin farklı alanlarında Temel Klinik Beslenme ile Kanser ve Beslenme konulu iki sempozyum gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Prof. Dr. Pasinlioğlu, “Çocuk Hastalıklarının Tıbbi Beslenme Tedavisi konulu sempozyumun da konularında uzman birbirinden değerli konuşmacıların sunumlarıyla bilimsel ve mesleki anlamda, değerli katılımcılarımıza ve öğrencilerimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyor, verimli olmasını diliyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Efsun Karabudak     
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak ise her ülkenin bir veya daha fazla yetersiz beslenme biçiminden etkilendiğini kaydetti. 

Küresel beslenmenin tüm biçimleriyle mücadele etmenin, küresel sağlık alanındaki en büyük sorunlardan biri olduğunu anlatan Prof. Dr. Karabudak, özellikle kadınların, bebeklerin, çocukların ve ergenlerin yetersiz beslenme riski altında bulunduklarını ve beslenmeyi yaşamın erken döneminde optimize etmenin, uzun vadeli yararlarla birlikte, hayata en iyi başlangıcı sağladığının altını çizdi.

2020 yılında küresel olarak, beş yaşın altındaki çocuklar arasındaki ölümlerin yaklaşık yüzde 45’inin yetersiz beslenme ile bağlantılı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karabudak, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bunlar çoğunlukla düşük ve orta gelirli ülkelerde görülür. Çocuklar ve gençler arasındaki morbidite (hastalık, hastalık hali)  ve mortalitenin (ölüm) çoğu önlenebilir niteliktedir. Her çocuk sağlıklı ve anlamlı bir yaşam sürmesi için fırsatlara sahip olmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yönetilen BM Beslenme Üzerine Eylem On Yılı, şu 6 temel alanda politika eylem çağrısında bulunmaktadır: 

Sağlıklı diyetler için sürdürülebilir, esnek gıda sistemleri sunmak, herkes için sosyal korunma ve beslenme ile ilgili eğitim sağlamak, sağlık sistemlerini beslenme ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek ve temel beslenme müdahalelerinin evrensel kapsamını sağlamak, ticaret ve yatırım politikalarının beslenmeyi iyileştirmesini sağlamak, her yaşta beslenme için güvenli ve destekleyici ortamlar oluşturmak, her yerde beslenme yönetipmi ve hesap verebilirliğini güçlendirmek ve teşvik etmek.”

Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, “Metabolik sendrom; santral obezite, dislipidemi, hiperglisemi ve  hipertansiyonla  birlikte  kardiovasküler  risk  faktörlerinin  bulunduğu  tablodur” dedi.

Metabolik sendrom santral obezitenin ilk olarak  1988 yılında  Gerald  Reaven tarafından   sendrom X  olarak tarif  edildiğini belirten  Prof. Dr. Kurtoğlu, özetle şu paylaşımı yaptı:

“NCEP’ı (National Choleterol Education Program) 2001 yılında ATP111 (Adult Treatment Panel 111) olarak erişkinlerde metabolik sendrom tablosunu beş kriterden (santral obezite, hiperglisemi, hipertrigliseridemi, düşük HDLK ve yüksek kan basıncı) üçünün bulunması olarak önermiştir. 

Pediatrik yaş  grubunda ortaya çıkan metabolik sendrom tablosu hem çocukta hem de adult dönemde bazı problemlere zemin hazırlayabilir. Pediatrik yaş grubunda  metabolik sendrom tanısı için farklı kriterler kullanılmaktadır. Bunlar arasında Cruz Goran,Weiss, Viner, Ahrens, Cook, de Ferranti, Ford, modifiye WHO kriterleri  sayılabilir. 

Tanı  kriterlerinin çoğunda 90 persentili (büyüme eğrisi) aşan bel çevresi kullanılır ancak de Ferranti tanımında bel çevresi 75 persentil üzeri alınmış, Viner tanımında ise BMI 95 persentil üzeri kriter olarak kullanılmıştır. Araştırıcıların daha çok kullandığı metod IDF kriterleri olmaya başlamıştır. Son yıllarda metabolik sendrom kriterlerine sosyekenomik durumun da eklenmesi önerilmektedir.”

Prof. Dr. Neslihan Önenli Mungan,

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Neslihan Önenli Mungan, Fenilketonuri’nin (FKU), tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen, otozomal resesif kalıtıma sahip bir metabolik hastalık olduğunu söyledi.

“Hızla gelişen teknolojinin sağladığı güncel tedavi yaklaşımlarına rağmen, halen FKU yönetiminde düşük protein/fenilalaninli diyet altın standarttır. Bu diyette fenilalanin içermeyen bir aminoasit karışımına ek olarak düşük proteinli gıdalar ve diyet ürünler yer almaktadır” diyen Prof. Dr. Mungan, şu görüşleri dile getirdi:

“Hafif HFA (Hiperfenilalaninemi) ve hafif FKU’de daha belirgin olmak üzere, bazı klasik FKU’lu hastalarda da fenilalanin hidroksilaz enziminin kofaktörü/farmakolojik şaparon olan BH4 (Sapropiterin) tedavisi kan fenilalanin düzeyini düşürüp, fenilalanin toleransını arttırmada etkindir. Ayrıca, büyük nötral aminoasitler ve ülkemizde ruhsatlı olmasa da glukomakropeptidler de tedavide kullanılmaktadır. 

Subkutan (deri altı) yolla uygulanan enzim tedavisi de, fenilketonüride 16 yaş üzeri hastalarda güncel bir seçenektir. Gen tedavisi konusundaki çalışmalar hızla devam etmektedir. BH4 Ekskliğinde veya metabolizması bozukluğunda, fenilalaninden kısıtlı diyete ek olarak, eksik enzim türüne göre değişmekle birlikte L-Dopa, karbidopa, 5-OH-triptofan ve folinik asit destekleri eklenmektedir.”

Doç. Dr. Beltinge Demircioğlu Kılıç 

Gaziantep Üniversitesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Beltinge Demircioğlu Kılıç, böbrek ve üriner sistem hastalıklarının çocuklarda önemli morbidite ve mortalite nedeni olduğunu belirtti. 

Doç. Dr. Kılıç, “Hasta izleminde amaç, öncelikle hastalara daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak, tedavi ile hastalıkların düzeltilmesini sağlamak, kronik böbrek hastalığını (KBH) önlemek, KBH olan hastaların son dönem böbrek yetmezliğine (SDBY) gidişini geciktirmek ve SDBY olan hastaları da diyaliz ve/veya böbrek nakline hazırlamaktır” dedi.

Bu nedenle erken dönemde hastaların tanısını koymanın, yakın takip ve tedavi yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kılıç, “Çocukluk çağında sık görülen böbrek hastalıkları; konjenital böbrek ve üriner kanal anomalileri (CAKUT), idrar yolu enfeksiyonları (İYE), işeme bozuklukları, nefrotik sendrom (NS) ve glomerulonefritler, kistik böbrek hastalıkları, böbrek taşı ve tübulopatilerdir” şeklinde konuştu.

Uzm. Dyt. Elif Figen Kutluay

Fenilketonüri ve Diğer Kalıtsal Metabolik Hastalıklı Çocuklar Vakfı’ndan (METVAK) Uzm. Dyt. Elif Figen Kutluay, Vakfın 1996 yılında esas olarak fenilketonüri ve diğer kalıtsal metabolik hastalıklı çocuklara diyet tedavisinde yol göstermek ve hastaların diyetine uyumunu sağlayacak ürünlerin temini amacıyla kurulduğunu anımsattı.

Uzm. Dyt. Kutluay, “METVAK mutfak uygulamalarında hedef; düşük proteinli beslenmesi gereken bireylerin diyetlerin temelini oluşturan diyetle kan fenilalanin veya diğer aminoasit hastalıkları için baz oluşturan amino düzeyini  yükseltmeden büyüme ve gelişme  için yeterli olacak aminoasit,  protein, enerji, vitamin ve eser  elementleri  sağlamak olan diyete ilave olarak, çocuk için diyetin tat çeşitlilik gibi  yönlerden kabul edilebilir olmasını  sağlamak, değişim listeleri ile diyetin  tekdüzeliğini yok etmek, en önemlisi de çocuğu doyurmaktır“ ifadelerini kullandı. 

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı, Metabolik Sendrom Olan Çocukların Geleceği Metabolik Sendromun Önlenmesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Hülya Tan, Tıbbi Beslenme Tedavisi ile Hacettepe Üniversitesi Dekanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Gökmen, Özel Tıbbi Beslenme Tedavisi konusunda bilgiler paylaştılar. 

Sempozyumun birinci gün oturum başkanlıklarını Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yurdanur Kılınç, Öğr. Üyeleri Doç. Dr. Ünal Sarıkabadayı, Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Osman Zeki Karakuş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Üyeleri Prof. Dr. Nurten Budak ve Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu üstlendi.

Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Sitemizden memnun musunuz?
Sitemizden memnun musunuz?
Namaz Vakti 26 Mayıs 2022
İmsak 03:28
Güneş 05:08
Öğle 12:33
İkindi 16:23
Akşam 19:47
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31