Deyimler, Türkçe'de geniş yer bulan sözcük gruplarıdır.

Alkolsüz viski müjdesi! Helal olacak... Alkolsüz viski müjdesi! Helal olacak...

Deyimler, anlatımı daha etkili ve canlı hale getirir. Bir durumu, duyguyu veya düşünceyi doğrudan açıklamaktan daha güçlü bir şekilde ifade edebilir.

Hem günlük konuşmalarda hem de edebi eserlerde sıkça kullanılarak dilin renkli, zengin ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlarlar.

Birçoğunun ardında da farklı hikayeler yatar.

Örneğin, "zurnanın zırt dediği yer" deyimi, kulağa garip gelenlerden birisidir. Peki, zurnanın zırt dediği yer neresi, ne demektir?

İşte anlamı

Zurnanın zırt dediği yer deyimi yapılmakta olan bir işin en can alıcı ve hassas noktası şeklinde ifade edilir.

Aynı zamanda bir işi ya da bir olayın doruk noktası ve en önemli noktası biçiminde de anlatmak mümkündür.

"İşte zurnanın zırt dediği yerdeyiz" gibi kullanılabilir.

Editör: Murat ATAY