GTB Başkanlarından Seçim Değerlendirmesi GTB Başkanlarından Seçim Değerlendirmesi

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İbrahim Turan Kimdir?

Prof. Dr. Mehmet İbrahim Turan 2003 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp eğitimini tamamladı. 2009 yılında İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medeniyet Üniversitesi ‘nde Çocuk sağlığı ve Hastalıkları alanında Uzmanlığını tamamlayan Prof. Dr. Turan, Atatürk Üniversitesi’nde Yan Dal Uzmanlığını Çocuk Nöroloji alanında 2003 yılında gerçekleştirdi.

Türkiye’nin bir çok yerinde görev yapan Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İbrahim Turan, ilk olarak 2013 ile  2015 yıllarında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Nörolojisi Uzmanı olarak, 2015 ile 2017 yılları arasında  Pamukkale Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Kurucu Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 2019 ile  2023  yıllarına gelindiğinde ise Prof. Dr. Turan, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak Yenidoğan Bilim Dalı Başkanlığı’nda başarılı bir şekilde hizmet verdi.

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İbrahim Turan Çocuk Nöroloji Derneği ve Gaziantep Tabip Odası Üyesidir. Prof. Dr. Turan,  2012 yılında Atatürk Üniversitesi’nin gerçekleştirmiş olduğu Bilimsel Yayın Teşvik Ödüllerinin de sahibidir.

Prof. Dr. Mehmet İbrahim Turan’ın ilgi alanları; Çocukluk  çağı nörolojik hastalıkları, çocukluk çağı konvülsiyonları, ateşli havaleler, Epilepsi, riskli bebek takibi, Hipotonik (Gevşek) Bebek Serebral Palsi (Beyin Felci), çocukluk  çağı damar hastalıkları, çocukluk çağı baş ağrıları ve  migren, nörogenetik hastalıklar, yürüme bozuklukları, yürüme ve oturmada gecikmeler, çocukluk  çağı gelişim gerilikleri, Nörometabolik ve Nörokutanöz hastalıklar, kas hastalıkları, öğrenme güçlüğü, hareket bozuklukları ve Nöropatiler olarak öne çıkmaktadır. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Kliniği’nde tüm çocukluk çağı nörolojik hastalıklarının güncel tanı, takip ve tedavisi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.