Dairenin kararına göre, Mersin’de yaşayan bir kişi, tartıştığı zabıta amirine “Benim bir elemanıma bir şey olursa tek muhatabım sensin, erkek ol erkek, görevini yap” diye mesaj attı, bir internet sitesi üzerinden de “Makamın hakkını veremiyorsan yapacak yürekli birine bırak, yürekli ol” şeklinde paylaşımda bulundu.

Şikayet üzerine söz konusu ifadelerin sahibi hakkında “hakaret” suçundan kamu davası açıldı.

Yargılamayı yapan Mersin 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca sanığa 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi.

Kullandığı ifadelerin hakaret içerikli olmadığını savunan sanık, yerel mahkeme kararına itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanığın kullandığı ifadelerin “hakaret” olmadığı gerekçesiyle hakkındaki mahkumiyet hükmünü bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, hakaret suçlamasına ilişkin korunan hukuki değerlerin “kişilerin onur, şeref ve saygınlığı” olduğu bildirildi.

Türkiye'ye gelen gurbetçinin sınır kapısındaki mutluluğu! Türkiye'ye gelen gurbetçinin sınır kapısındaki mutluluğu!

Sanığın, şikayetçiye yönelik kullandığı sözlerin “onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığı” aktarılan kararda, “Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.” değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, “Sanığın kullandığı sözler rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi nedeniyle hüküm hukuka aykırı bulunmuştur.” ifadeleri yer aldı.

Editör: Murat ATAY