Alparslan Türkeş bozkurt selamını 1991’de Gagavuz Türkü kızlardan öğrendi. Ama bir el işareti olarak bozkurdun tarihi o kadar eski değil.


Türkiye ve Avusturya maçında Merih Demiral’ın yapmasıyl tartışma yaratan bozkurt selamının zannedilenin aksine 30 yıllık bir geçmişi var.

Türkeş’in işareti ilk olarak 1992’de Bakü’de Elçibey ile birlikte yaptığı mitingde görüp yaptığı iddia edilse de ilk bozkurt işaretini 1991’de Ankara’ya gelen Gagavuz Türkü gençlerden öğrenip, yapmıştı.

O gün Türkeş’e ilk bozkurt selamını verdiren Gagavuz Türkü Güllü Karanfil, kendilerinin de bu işareti 1991’deki Türkiye gezisi sırasında ilk kez İstanbul’daki bazı ülkücü gençlerden öğrendiklerini söylüyor.

Bozkurt, Tibet, Moğol ve Türk kültüründe bir totem hayvan. İlk Moğol hükümdarının adı bozkurt anlamına gelen Borte-chinua’ydi. 

19’uncu yüzyılın sonlarında Türk milliyetçiliğinin yükselmesiyle bozkurt bir Türk simgesi haline geldi. Türk Ocakları’nın sembolü oldu.

Cumhuriyet döneminde Türkçülük rüzgarlarında paralarda, pullarda, logolarda kullanıldı.


Ama bir el işareti olarak bozkurdun tarihi o kadar eski değil.

Tersini iddia edenler; Çin’de bulunan 5. Yüzyıla ait Zerdüşt bir tüccara ait Miho mezar anıtındaki kabartmalarda bulunan uzun saçlı Türk atlılardan birinin yaptığı el hareketinin bozkurt işareti olduğunu söylüyor.

Yine 10’uncu yüzyılda yazılmış Firdevsi’nin Şehnamane’sinin daha sonraki yüzyıllara ait bir baskısındaki bir çizimdeki el işareti de bozkurt işareti olarak gösteriliyor.

Ama hiçbir kaynakta bunun bozkurt işareti olduğu yazmıyor.

Whatsapp Görsel 2024 07 05 Saat 22.23.17 2322392B

Bu işaretin Budizm ve Hinduizm’deki parmak yogası olarak da bilinen “mudra adlı kutsal jestler olma ihtimali daha yüksek.

Zaten, bulunan bu iki kaynak dışında tarihsel olarak Türklerin bu işareti kullandığı ve işaretin kuşaklar boyunca aktarıldığıyla ilgili hiçbir yazılı bilgi, çizim, resim de bulunmuyor.

Atatürk’ün 1 Haziran 1935’te Florya Deniz Köşkü’nde çekilen bir fotoğrafındaki eli, sosyal medyada photoshopla bozkurt işareti yapıyormuş gibi gösterilmişti.

Bozkurt işaretinin, 1960’ların ortalarında siyasete giren Türkeş’in Ülkücü Hareketi ve MHP’nin sembolü haline gelmesi ise 1990’ların başına tekabül ediyor.

60’lar, 70’ler ve 80’ler boyunca Ülkücülerin, MHPlilerin ya da Türkeş’in bozkurt işareti yaptığına dair bir bilgi, kayıt ya da fotoğraf yok.

Whatsapp Görsel 2024 07 05 Saat 22.23.17 D69B6645

Peki, Alparslan Türkeş ilk bozkurt selamını ne zaman yaptı?

Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş, 2007 yılında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın şehit cenazelerinde Bozkurt işareti yapılmasını eleştirmesi üzerine CINE5’te katıldığı programda Bozkurt işaretinin kaynağını da ilk kez şöyle açıkladı:

“Bozkurt işareti, bütün Türk dünyasında kullanılıyor. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Bakü’de Ebulfeyz Elçibey’in düzenlediği mitingde bir milyon insan Alparslan Türkeş’i “Bozkurt” işaretiyle selamladı. Orada görülen bu işaret daha sonra Türkiye’ye de geldi ve Türk milleti tarafından kullanılmaya başlandı. Başbakan’ın bu işareti bilmeyişi Türk tarihini bilmemesinden kaynaklanıyor. Biraz okusa öğrenecek ve o zaman bu işareti küçümsemeyecek, alay edemeyecek”

Ama Tuğrul Türkeş, mitigin tarihini yanlış hatırlıyor. Çünkü Bakü’deki miting 2 Mayıs 1992’de olmuştu.

Mitinde Türkeş’in Bozkurt selamı vermesi Türkiye’deki gazetelerde haber olmuştu.

Fakat Türkeş’in Bozkurt selamının yanlış olduğu, metalcilerin işaretine benzediği görülüyor.

O gün mitingde Türkeş’in yanında olan Azerbaycaanlı milliyetçi akademisyen Prof. Dr. Hanım Halilova, Bozkurt işaretini Türkeş’e kendisinin öğrettiğini, Türkeş’in işareti önce yanlış yaptığını anlatıyor:

“Milyonlar Türkeş beyi görmeye gelmiş. Herkes de bozkurt işareti yapıyor. Elçibey konuşma yapmaya gitti. Başbuğ bana sordu “Yavrum bu ne işaretidir”. Sayın Başbuğum bu Bozkurt işaretidir. Göktürklerden bize gelmiştir. Türklüğün simgesidir. Böyle yaptı. Sayın Başbuğum öyle olmaz, metalistler öyle yapar. Parmaklarını düzelttim.”

Whatsapp Görsel 2024 07 05 Saat 22.23.18 6E57Cf62

Ama bu Türkeş’in ilk bozkurt işareti değildi.

Türkeş, bozkurt işaretini ilkkez bundan bir yıl önce 7 Ağustos 1991’de kendisini ziyaret eden Gagavuz Türkü gençlerden oluşan bir heyetten öğrenmişti.

O gün Türkeş’i ziyaret eden gençlerden biri olan Güllü Karanfil, yıllar sonra yazdığı yazıda o günü anlattı:

“Bu işaret nereden geldi? Kimler onu ilk defa açık,  ‘’bu bozkurt’’ bilinciyle  insanlar içinde kullandı? Nasıl oldu da tüm Türk dünyasına yayıldı?
Çeşitli fikirler mevcut: Gagauzlardan geldiği söylenmekte. Başbuğ Türkeş ve o zamanlar onun yanında bulunan Azerbaycanlı Hanım Halilova da bunu defalarla ifade etmişlerdi.

808905 Image1

Sosyal ağda çeşitli fotolara ve çeşitli masalsı fikirlere rastlamak  mümkün (menşeyi belli olmayan bir taş heykel Bozkurt işareti gösterdiği, ve başka bir sürü doğru olmayan versiyonlar ileri sürülmektedir.

1990’da duvar kırıldı ve 1991 yılında 1-15 Ağustos tarihinde Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Turan YAZGAN Türk Dünyasından üniversiteli gençleri bir araya toplayarak bir gezi düzenledi. Azerbaycan, Kerkük, Bulgaristan, Romanya, Gagauz Yeri, Kazakistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan ve Türkiye:  70-80 kişilik bir orduyduk….Turan Hocanın Vakfı’nın avlusunda dolma bozkurt heykeli vardı. Ve biz Gagauzlar bozkurtlu bayrağımızla,  samimiyetimiz ile biraz seçiliyorduk diğer gruplardan.

Gezimizin ilk gününden beri Vakfın avlusunda ‘Bozkurtlar’ ‘’fazlalaşınca’’ bizi samimi bulan Türkiyeli arkadaşlarımız (yukarıda yazdığım isimler), bize, artık artık şimdi herkese malum olan, Bozkurt işaretini gösterdiler. Meğer tam o yıllarda bu işareti Türkiyeli ülkücüler kendi aralarında çok nadiren yapıyorlarmış.
Yapıyorlardı, ama Türkiye’de bu işaret yayılmamıştı.  Orada işte tarihi bir an oldu. Gagauz Cumhuriyetini (tanınmayan) yeni kuran  Bozkurtlu bayrağını elinde gezdiren ve Bozkurt işaretini Türk arkadaşlarından hemen benimseyen Gagauz ekibi o  günden başlarak tüm gezi zamanı o işareti hep tuttu.