Güvence Hesabı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulmuş özel bir hesap olup; 2007 yılından beri geçerli olan bir kanundur.

Güvence hesabı zorunlu sigortaların sağladığı teminat kapsamlarına ilişkin meydana gelen risk sonrası kişinin bedenen sakat kalması haline sakatlık, ölüm halinde ise destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Güvence Hesabının Amacı Nedir?

Güvence hesabının amacı oluşan risklerin meydana getirdiği hasarın tanzim edilmesi durumunda zorunlu sigorta kapsamına girmesine rağmen;

  • Trafik kazasında sigortalının belirlenememesi
  • Oluşan hasar tarihinde araca ait bir sigortanın bulunmaması
  • Çalıntı ve gasp edilerek kullanılan araçların meydana getirdiği hasarlar
  • Sigorta şirketleri tarafından ruhsatların iptali, şirketlerin iflası durumlarında zarara maruz kalan kişilerin hasarlarının tanzim edilmesi ve sigortalının sigorta güvencesinden yoksun kalmaması ve bedeni zararların karşılanmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsamda mevcut sigortalar ise; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası), Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Tüp gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasıdır.

Güvence Hesabı Kapsamına Giren Durumlar Nelerdir?

Sigortacılık Kanunu’nun 14. Maddesinde Güvence hesabından hangi durumlarda tazminat talep edileceği belirtilmiştir. Bunlar;

  • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelecek olan bedensel zararlar,
  • Meydana gelen kazada sigortasının yaptırmamış olanların verdiği bedensel zararlar,
  • Çalınmış veya gasp edilmiş araçların karıştığı kazada, Karayolları Kanununca işleten kişinin sorumlu tutulmadığı durumda kişiye gelen beden bütünlüğüne gelen zararlar,
  • Yeşil Kart Sigortası uygulamaları adına işlem yapan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak tahsilatlar için tazminat talebinde bulunulabilir.

Ancak; manevi tazminat talepleri, bedensel zararlar dışında tüm maddi zararlar, kazaya neden olan aracın işleten veya sürücü ile araca binen kişilerin alacağı zararlar, motorlu araçlara yönelik yapılması gereken sigorta yapılmadan yarışa katılan kişilere vereceği bedensel zararlar, işleten tarafından talep edilen tazminat, ferdi kaza ve hastalık için sigorta uygulaması yapan şirketlerin rücu talepleri, motorlu araçlar ile ilgili mesleki faaliyette bulunan kişilere motorlu aracın bırakılması esnasında kişiye gelen zararlar, motorlu aracı çalan veya gasp eden, duruma yönelik ortaklık sağlayan sürücü ile araca binen kişilerin alacağı zararlar bu güvence kapsamı dışında kalmaktadır.

Hak sahipleri yukarıda belirtilen koşulların gerçekleşmiş olması halinde, Güvence Hesabına karşı zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde veya on yıl içerisinde yazılı olarak başvuru yapabilirler.

Av. Çılga Kumsal Şahin