banner29

20.09.2021, 01:59

NASİHATLER...

Bugün ne siyaset, ne de spor, önceden söylenmiş, kulağımıza küpe olması gereken, Öğüt Veren Sözler,  Nasihatlere yer vereceğim.

İnsanlar bu sözlere bakarak kendini bu yolda hareket edecek şekilde yol çizebilirler.

İşte bu anlamda bu Yol Gösteren Sözlere bakarak sizlerde kılavuz oluşturabilir ve buna göre yaşayabilirsiniz.

"Babam derdi ki: Midenizi başkasının ekmeğine, sırtınızı başkasının elbisesine, cebinizi başkasının parasına alıştırmayın." Yılmaz Güney…

Müstahaktır diyerek insaftan vazgeçilmez, zorda kalınsa bile hayduttan dost seçilmez, bulutlardan yağacak rahmet gecikse dahi, vebal akan çeşmeden tek damla su içilmez. - Abdurrahim Karakoç

Ey oğlum, arkadaşlık yaptığın, ziyaretine gittiğin kimse, iyi ahlak sahibi olsun, kötü ahlakı olanlarla arkadaşlık etme, onlarla görüşme! Çünkü onlar, suyu olmayan çöl, dalları yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen topraktırlar. - Cafer-i Sadık

Dibini görmediğin suya dalmadığın gibi, emin olmadığın sevgiye teslim etme kendini. - Hz. Mevlana

Sevgili Dost, insan bir bakışla ne görebilir? - A. Ali Ural

Kendin için ne arzusundaysan başkaları için de o arzuda ol; birileri için bir kuyu kazıyorsan, kuyuyu tam kendi boyunda kaz. - Kanuni Sultan Süleyman

Evladım, ölüme inanmıyorsan uyumamaya çalış. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsan; uyuduktan sonra uyanmamaya çalış, mümkün mü bu? Hayır! Anla ki; uyumakta, uyanmakta, senin elinde değil. Anla ki; sen bile, senin elinde değilsin. Sen Rabbinin elindesin. Allah'a itaat et. - Lokman Hekim

Bir şeyi murad etme olmazsa, inat etme bil ki o Hak'tandır, dert etme. Görelim, Mevla'm neyler neylerse, güzel eyler. - Erzurumlu İbrahim Hakkı

Ey Oğul! Ağaca dayanma kurur, duvara dayanma çürür, insana dayanma ölür. Fazla tevazunun sonu, vasat insandan nasihat dinlemektir. - İbn-i Haldun

Unutma ki, nefret ve kinin ertesi pişmanlıktır. Ve her canlıya ölüm vardır. İnsan ölür ama ölmeyen insanlıktır. - Hz. Mevlana

Bedenler ağızları kapalı testilere benzerler. Sen testinin içinde olana bak, testiye bakma. - Hz. Mevlana

Oğulcağızım; sakın yalanı diline alma! O serçe gibi tatlıdır. Bir daha ağzından çıkaramazsın. - Lokman Hekim

Sevdiklerinizle siyaset konuşmayın. Siyaset dostlukları zedeler. Siyasiler yollarına devam eder, siz dostlarınızı yitirdiğinizle kalırsınız. Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır.

Unutma, sır gibi seversen eğer muradın gerçekleşir. Çünkü tohum toprağa gizlenirse yeşerir. - Hz. Mevlana

Ey oğlum, kendi rızkına razı ol! Kendi rızkına razı olan, kimseye muhtac olmaz. Gözü başkasının malında olan, fakir olarak ölür. - Cafer-i Sadık

Ben insanların ayıplarını gören gözlerimi kör ettim. Sen de onlara benim gibi iyi gözle bak. - Hz. Mevlana Vefasızlara gitme, onlar birer yıkık köprüdür. Tek kal, bir başına kal ama vefasızlara gitme. - Hz. Mevlana

Ölüm cebimizde bize hep eşlik etmektedir, neden cahillerde feryatla karşılanır, ölüm neden böyle şaşkınlık yaratır? - Hz. Ali (r.a.)

En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiğin içinden çıkar. - Sadi-i Şirazi

Nasihat dinlemeyenlere, evvela kendi nefsine, sonra insanlara nasihat et. – Huzeysaid

Yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğin, noksan da olur. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Hatasız dost arayan, dosttan da olur. - Hz. Mevlana

Hz Ömer'den akıl dolu bir nasihat; Hakkında hangisinin daha hayırlı olduğunu bilmediğin için, darlık ve bolluk günlerinin hiç birine aldırış etme. Dünya saadeti olan ömre gıpta etme. Çünkü o, gaflet uykusu içinde geçen bir hayaldir. - Baki

Sevmeye layık olmayanı hatırlayarak değerli etme! Dönmek mi istiyor, bir şans daha verme. Unutma; sevgi yürekli olana yakışır. - Şems-i Tebrizi

Aziz kardeşim; sakın kimseyi hakir ve hor görme. Sakın kimseyle istihza(alay etmek) etme ve bu gibi hallere ne alış, ne de çoluk çocuğunu alıştır.

Ağaca dayanma kurur, duvara dayanma çürür, insana dayanma ölür. - Türk Atasözü

Ey Oğul! Gam çekme, eden ettiğini bulur! Sen doğru ol, kem belasını bulur! Bir adamın birçok hüner, fen, bilgi sahibi olduğuna bakma! Verdiği sözde duruyor mu? Vefası var mı? Asıl ona bak. - Hz. Mevlana

Başkasını ıslah etmeye kalkışmadan önce kendini ıslah etmeye bak. - Hz. Ömer (r.a.) Sık sık verilen aynı öğütten sıkılma. Çünkü bir çiviyi çakabilmek için defalarca vurmak gerekir. - Hz. Mevlana

Yaşamak direnmektir, sevmek güvenmektir. Unutma, insan çoğu zaman dünyanın hakimi, bazen de küçük bir kalbin esiridir. - Hz. Mevlana

Baba nasihati; Yoklukta şaşırmayan, varlıkta şımarmayan insanlar kıymetlidir. Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. - Hz. Mevlana

Güne bir nasihat; Yaşadığınız şeyleri unutmamak sizin için hayırlı ise unutmayın, ama size hayır getirmiyor ise unutun. Sevildiğin yere sık gidip gelme, muhabbet ve itibarın zedelenir. - Şeyh Edebali

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. - Hz. Ali (r.a.)

Yumuşak huylu ol, fakat keskin dişli kurda cesaret verecek kadar değil. - Sadi Şirazi

Annem nasihat ederken hep şöyle derdi; Zor bir durumla karşılaşsanız bile azminizden hiçbir şey kaybetmeyin. Sen doğru ol da! Varsın sanan eğri sansın. Lakin sakın unutma ki, sen kendini bir şey sanmadığın sürece "doğru insansın" –

Uğruna fedakarlık yapmadığın sevgiyi, yüreğinde taşıyıp da kendine yük etme. –

Hz. Mevlana Bir nasihat; Hz. Muhammed (s.a.v.) eline iki taş alır ve ikisini de fırlatır. Taşlardan biri yakına düşer diğeri uzağa. Ve der ki: "Uzağa düşen insanın emeli, yakına düşense insanın ecelidir."

Ayağının altındaki karıncanın halini bilmiyorsun, unutma ki filin ayağı altında da sen öylesin. 

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma, namaz ve niyazına bakma. Aklına ve doğruluğuna bak. -

Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun. Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi? –

Sakın ümitsizliğe kapılıp; "Kapılar bana kapandı" deme. Kapıyı ısrarla vurana kapılar açılır. - Ataullah İskenderi

Ey insan Kaf dağı kadar yüksekte olsan da, kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma her şeyin bir hesabı var üzdüğün kadar üzülürsün. - Hz. Mevlana Bazen arkasına dönüp bakması gerekir insanın; nerden geldiğini unutmaması için. –

Anne nasihati; Her işinizde temkinli hareket edin, hesapsız işler yapmayın. Allah'ın muradını unutma. Allah murat ederse kişinin işini, süt içerken kırar dişini. Allah murad ederse kişinin işini, mermer taşa geçirir dişini. –

Dört şey asla geri gelmez; söylenen söz, atılan ok, geçmiş hayat ve kaçırılmış fırsat. –

Babasından kızına nasihat; Emri vaki ye fırsat verme kızım. Aptalca kurnazlık yapanlar, bunun geçerli bir yöntem olmadığını anlasınlar. Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma.

Tenini besleyip geliştirmeye bakma, çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen gönlünü beslemeye bak! Yücelere gidecek, şereflenecek odur. 

Bir insana başkaları yanında verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir.

Senden vazgeçene rağbet etme. –

Dört şeyi küçümsemeyin; Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi.

Eden kendisine eder. Yapan bulur ve çeker. Unutma! Kazanmak koca bir ömür ister! Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter.

Cahil ile sakın şaka etme! Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.

İnsanlar arasında hükmettiğinizde, adaletle hükmedin. –

Zor ise sev ama sevmiyorsa zorlama. Unutma ki; senin için başkasını terk eden, başkası için seni terk eder. –

İki şeyi asla unutma: Allah'ı ve ölümü, iki şeyi de de unut: Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü.

Dünya bugün var, yarın yok, kendinizi iyi koruyun. Bugünün yarını var, yarının divanı var.

Efendi Hayat iki günden ibarettir. Bir gün lehine, bir gün de aleyhinedir. Gün lehine olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryad-ü figan etme!

Uzakta olsan da yanımda olmalısın daima; unutma gerçek aşk sevdiğini anınca yanmak, yandıkça sevdireni anmaktır.

Hz. Mevlana Dertli bir insana şöyle nasihat etmişti biri; İçindeki o karanlık kuyuya çok bakma e mi? Kuyu dibinde kaldın diye kırılma, belki oradan bile bir kapı açılır. Yusuf kuyudan sultan oldu unutma.

Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir içmesen de. Bu yüzden hayattan tat almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek yaşamasan da.

Her şey gelip geçici ey gönül. Bak az önce aldığın nefes bile geldi geçti. Sen baki olana razı ol.

Eşlerin birbirine benzemesi lazım. Ayakkabı ve mestin çiftlerine bir bak. Bir teki ayağa biraz dar gelse ikisi de bir işe yaramaz. –

Dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti. Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme.

Önemli olan seni tamamlayacak ruhu bulmandır. Her peygamberin verdiği öğüt aynıdır: "Sana ayna olacak insanı bul".

Ey oğul! Yolda yürürken yüzünü gözünü oraya buraya çevirme ki gönlün vesvese de kalmasın.

Dünyada ne var kendine dert eyleyecek, bir gün gelecek can bedenden gidecek. Zümrüt çayır üstünde sefa sür bir iki gün, zira senin üstünde de yeşil otlar bitecek.

Hayat insanın cesareti oranında daralır ya da genişler! Hayatini kontrol etmek senin elinde.

Hayat kurallarına uyularak oynanması gereken bir oyundur. Kuralları reddedersen oyunun dışında kalır ve mutlaka kaybedersin.

Sen bu günden yarına umut sakla, günesin bir gün senin içinde doğacağını unutma, ayağını sağlam bas çukurlara sekip yıkılma, kötü günleri aşıp aydınlığa çıkacaksın.

Bir kitap bastan yazılabilir ama hayat asla.

Dünya bir kayık olsa idi dualar küreklerimiz olurdu kutlu limana ulaşabilmek için.

Şanssızlığa katlanabiliriz, çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yaşamda bizi asıl yaralayan, yaptığımız hatalara hayıflanmaktır.

Neler yedi bu diş, ne altın oldu ne gümüş.

Hiç ölmeyecek gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalış.

İnsanlar her zaman kahraman olamazlar ama her zaman insan olabilirler…

Samimi olmayı vaat edebilirim ama; tarafsız olmayı asla.

Herkesin üç kişiliği vardır; ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı.

Gençler ihtiyarların aptal olduklarını sanırlar. Ama ihtiyarlar gençlerin aptal olduklarını bilirler…

İlmi olmayan bir beden suyu olmayan bir şehre benzer.

Adam olmak cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir.

Minareden düşenin parçası bulunur, bulunur da; gönülden düşenin parçası bulunmaz.

Gerek yok her sözü laf ile beyana, bir bakış bin söz eder bakıştan anlayana.

Arkamdan konuşmaya devam et; çünkü karşıma çıkacak kadar büyük değilsin.

Üzülme herkes ölür kimi toprağa gömülür, kimi yüreği.

Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et; çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar.

İnsan namazını kılarsa; namaz da insanı insan kılar!

Biz, aynı tavla tahtasında farklı iki pul gibiyiz. Öyle ya, ‘birbirimizi kırmadan’ oyunu bitiremeyiz.

Cömert derler maldan ederler. Yiğit derler candan ederler.

Bulunduğun kıyıdan ayrılmazsan okyanusun ötesindeki adalara asla ulaşamazsın.

Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir.

Hayat kumar gibidir sonuna kadar gitmek için cesaret göstermelisin yaşadığın her saniye.

Bakmakla öğrenilseydi köpekler kasap olurdu.

Ölümün bizi nerde beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.

Sabır ile dua müminin en güzel silahıdır.

Hayatı sonuna kadar yaşamak istiyorsan önce yaşamayı hak edeceksin.

Mal cimride, silah korkakta, yetki de zayıfta olursa işler iyice bozulur.

Herkesin hayattan beklentileri vardır önemli olan o beklentiler içindeki mücadelen.

Cimriler, kendilerinin ölmesini isteyen kişilere mal toplayan kişilerdir.

Bu hayatta herkes bir birinden üstün ya da üstün olmaya çalışıyor ya diğer hayatta?

Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.

Bu hayatta sorumluluklarını görevlerini yap ki diğer dünyada rahat edesin.

Odununuzu kendiniz keserseniz iki kere ısınmış olursunuz.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Eğer ilim ümit ile olsaydı dünyada cahil insan kalmazdı.

Birçok insan mutluluğu burnunun üstünde unuttuğu gözlük gibi etrafta arar.

İnsan için ancak kendi çalıştığının karşılığı vardır.

İnsanların yaptığı sahte paralardan çok paraların yaptığı sahte insanlar vardır.

Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır.

Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını kaldırıp risk aldığı zaman ilerleyebilir.

Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer.

Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadakiler birbirlerini yiyorlar.

Çocuklarınızı kendi zamanlarının şartlarına göre yetiştiriniz.

Öyle adamlar gördüm üstünde elbisesi yok, öyle elbiseler gördüm içinde adam yok.

Önce kendi gideceğin yolu öğren, sonrada başkasına öğretmeye kalk.

Başarılı insan zor olabilir, ama imkânsız değil der. Başarısız insan, mümkün olabilir ama çok zor der.

Felaketin bir iyiliği varsa gerçek dostlarınızı ortaya çıkarır.

Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma; ilk önce senin ellerin kirlenecek.

Dünyadaki en huzursuz kişi, kalbinde kin ve haset olandır.

Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman o kadar az incinirsin. Kibirli bırak, alçak gönüllü ol.

Sirkenin balı bozduğu gibi, haset de iyi ameli bozar.

Çok yükseğe çıkamam; bende yükseklik korkusu var. Kimseyi yarı yolda bırakamam; bende ‘alçaklık’ korkusu var.

Kıskançlık insanı küçülten ve alçaltan en kötü huydur.

Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir.

Kusurlarınızı size açıkça söyleyecek arkadaşlar bulun.

İşleyebileceğiniz en büyük günah, başkasından nefret etmek değil, ona kayıtsız kalmaktır. İnsanlık dışı olmanın özü nefret değil kayıtsızlıktır.

Acıların en acısı kendi kendimize çektirdiğimizdir.

Attığınız tokada karşılık vermeyen kişiden sakının, o hem sizi bağışlamaz hem de kendinizi bağışlamanıza olanak bırakmaz.

Adam olmak önemlidir, ama adam olarak kalmak çok daha önemlidir.

Dünya 3 günlüktür. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarının geleceği belli değil, öyleyse bugünün kıymetini bil…

Bütün yargılamalar ilahi yargının küçük bir taklididir.

Bildiğini bilenin arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni, uyandırınız. Bilmediğini bilene, öğretiniz. Bilmediğini bilmeyenden, kaçınız.

Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz.

Doğarken sen ağladın çevrendekiler güldü, öyle bir hayat yaşa ki öldükten sonra çevrendekiler ağlasın sen gül.

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.

Kimse kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir bilmelisin. Küçümsediğin her şey için gün gelir, önemsediğin bir bedel ödersin.

Dünyayı haksızlık yönetiyor, adalet sadece sahnede var.

Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın.

Şahsınıza yapılan kötülükleri affedin ama milletinize yapılanı www.sozleralemi.com asla!

Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül, hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle, ne üzül…

Sağır bir koca ile kör bir kadın mutlu bir çifttir.

Sen, bir inci ol, mücevher ol da, isteseler de istemeseler de alsınlar, seni taca taksınlar! Eğri büğrü yürüyen ayak gibi olma! Bırak şu eğri yürüyüşü de, elif gibi dümdüz ol, dosdoğru ol!

Akıllı olmak önemlidir. Ama aklını hayırda kullanabilmek çok daha önemlidir.

Kötü bir döneme girdiğinde ve her şey sana karşı gibi göründüğünde, bir dakika bile dayanamayacakmışsın gibi geldiğinde sakın pes etme, çünkü işte orası gidişatın değişeceği yer ve zamandır.

Söz söylemesini öğrenmek kılıç kullanmasını öğrenmekten daha zordur.

Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz. Âşık olmayana anlatsan da ben sen anlamaz… Hakka ulaşmak için yol desen kimse inanmaz… Gönlünde zerre-i miskal Şems olmayan yanmaz yanamaz.

Yürüdüğünüz yolda engel yoksa bilin ki o yol sizi asla hakikate götürmez.

Aşk makamında “sus”la başlıyor tüm iç yanışlar. Yak bütün kelimeleri. Bir kelime kalsın avucunda. Onu da sımsıkı sar rüzgârlar savurmasın. Susmak olsun aşkın bir diğer ismi. Bil ki ne kadar suskunsan aşkın o denli güzel kalacaktır.

Büyük adamların gayretleri, küçük adamların istekleri vardır.

Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın yolu herkesi memnun etmeye çalışmaktan geçer.

Ölmeye değer bir gayesi olmayanın, yaşamaya değer bir gayesi de yoktur.

Ben dostlarımı hiç satmadım! Çünkü ya beş para etmez çıktılar ya da paha biçilemez.

Kendisine yardım etmeyen insana ALLAH (cc) da yardım etmez.

Hesabını veremeyeceğiniz işlere kalkışmayın; çünkü öteki tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

Geçmişi değiştiremezsin, ama gelecek hâlâ elinin içindedir.

Geçmişin tehlikelerinden biri köle olmaktı, geleceğin tehlikesi robot olmaktır.

Yarasanın gözü kamaşacak diye güneş kendisini gizlemez.

Politikacılar gelecek seçimleri düşünür, devlet adamları ise gelecek kuşakları.

Haklı olan bir fikrin meyve vermemesi asla mümkün değildir.

Kötü politikacılara kazandıranlar, oy kullanmayan iyi niyetli vatandaşlardır.

İnsan dünyayı zapt eder, ama ağzını asla zapt edemez.

Doğru düşündüğüne inananlar, yanlış düşünenlerle savaşmak zorundadırlar.

İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında olur.

Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler kişileri konuşur.

Sizin en hayırlınız, ahlakça en güzel olanınızdır.

Her şey çok olunca ucuzlar; Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar.

Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.

Allah’ı inkâr ederek ilme ulaşamazsınız. İlmi inkâr ederek de Allah’a ulaşamazsınız.

İnsan kıyafeti ile karşılanır, konuşması ile ağırlanır.

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.

İstediğini söyleyen istemediğini işitir.

Okumayan için hiçbir kitap yazılmamış, dinlemeyen için hiçbir söz söylenmemiştir.

Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar.

Ayıplarım seni ey gönül; hal bilmeze hal sorarsın, bülbül dururken kargadan gül sorarsın…

Yorumlar (0)
14
açık
Günün Anketi Tümü
Sitemizden memnun musunuz?
Sitemizden memnun musunuz?
Namaz Vakti 17 Ekim 2021
İmsak 05:13
Güneş 06:33
Öğle 12:21
İkindi 15:28
Akşam 17:59
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Giresunspor 9 8
18. Kasımpaşa 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 8 10
13. Manisa FK 8 9
14. Boluspor 7 8
15. İstanbulspor 7 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. Everton 7 14
7. Brentford 8 12
8. Wolverhampton 8 12
9. Tottenham 7 12
10. West Ham 7 11
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Atletico Madrid 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2